Fagbeskrivelsen

From Jenshoumann

FAGPAKKEN WEBAPPLIKATIONSUDVIKLING

Generelle oplysninger ________________________________________ Enkeltfag

	Hypertekst og hypermedier 
	Webprogrammering 
	Websitestrukturering og -implementering 
	 

________________________________________

Kompetencebeskrivelse Den studerende opnår fortrolighed i at arbejde med konstruktion af interaktive multimedier på Web. Den studerende opnår teoretiske kompetencer inden for hypermedier, hypertekst og Web-standarder. Den studerende opnår praktiske kompetencer i at designe interaktion til samt strukturere, programmere og implementere et større interaktivt websted. Indholdsbeskrivelse

Hypertekst og hypermedier, enkeltfag
Indskrivningsperiode: 29. januar 2007 til 1. april 2007 Kompetencebeskrivelse
Den studerende bliver fortrolig med de basale begreber inden for hypertekst og hypermedier, og hvordan disse udmøntes på Web og Internet. Målbeskrivelse Kursets mål er at give studerende kendskab til de vigtigste teknikker til sikring af konfidentialitet, integritet og tilgængelighed af it systemer, herunder: forståelse af de funktionaliteter, Webprogrammeringske metoder kan tilbyde, kendskab til metoder for design af sikre systemer, kendskab til sikkerhedsrisici, der følger af mangelfuldt design eller fejlagtig implementation.

Personal tools