DHM

From Jenshoumann

== DHM Devise Hypermedia ==
Industriel prototype der er udviklet på DAIMI i 1991-1995, til brug ved bygningen af Storebæltsbroen. Er baseret på Dextermodellen, som er en generel model udviklet for at man kan sammenligne hypermediesystemer og som grundlag for et fælles begrebsapparat.
I hovedprincippet er der lavet en trelags deling hvor man adskiller, data, funktionalitet og præsentation. Dette gøres for at adskille de enkelte ansvarsområder.
DHM
Dette system er lavet som en eksemplificering af Dexter-modellen og blandt andet anvendt til industrielle systemer. Hvert link, eller sammenhæng bliver et selvstændigt objekt i en oo-database.
Der er ikke tale om et helt åbent multimediesystem, men en sammenbindning af de involverede applikationer.

Personal tools